نشان ویژه باغچه‌بان به صاحبانش تعلق گرفت

گازرسانی به ۱۱هزار روستا در سه سال گذشته
ایسنا نوشت: نشان ویژه باغچه‌بان در نخستین همایش دوسالانه طرح «با من بخوان» به ۱۰ تن از مربیان موفق این طرح در سراسر کشور تعلق گرفت.

گازرسانی به ۱۱هزار روستا در سه سال گذشته

دانلود بیتالک