بیانیه شورای مرکزی جبهه نیروهای انقلاب درباره همایش پنجم اسفند

گاتیلوف از احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات ژنو در ۲۰ مارس خبر داد
ایسنا نوشت:شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از حضور و مشارکت جمعی از اصولگرایان در همایش پنجم اسفند تقدیر کرد.

گاتیلوف از احتمال برگزاری دور جدید مذاکرات ژنو در ۲۰ مارس خبر داد