تصاویر | دومین روز از مسابقات رالی خاورمیانه در شیراز

گابریل: اتحادیه اروپا مذاکرات عضویت ترکیه را متوقف کند
دومین روز از مسابقات رالی خاورمیانه در شیراز امروز جمعه برگزار شد. حاشیه های این مسابقات را در تصاویر زیر مشاهده می کنید.

گابریل: اتحادیه اروپا مذاکرات عضویت ترکیه را متوقف کند