کاهش ۷ درصدی تصادفات منجر به فوت در نوروز ۹۶

کی گفته برای سعید معروف جانشین نداریم؟
مهر نوشت: فرمانده پلیس راه کشور گفت که از ابتدای طرح نوروزی تاکنون تصادفات منجر به فوت در کشور ۷درصد کاهش داشته است.

کی گفته برای سعید معروف جانشین نداریم؟