پرهیزی مهم برای حجاج ایرانی

کی‌روش پاسخ خبرنگاران کره‌ای را داد/تعویق تمرین تیم‌ملی به دلیل باران شدید
تسنیم نوشت: مدیر عملیات پزشکی حج گفت: پزشکان مجموعه به عنوان مسئولین اصلی تامین سلامت زوار، و خط مقدم حفظ سلامت همواره در کنار حجاج قرار دارند.

کی‌روش پاسخ خبرنگاران کره‌ای را داد/تعویق تمرین تیم‌ملی به دلیل باران شدید