شباهت خاک باستانی زمین با مریخ

کیهان کلهر کنسرت رایگان برگزار می‌کند
ایسنا نوشت: نتایج تحقیقات جدید دانشگاه اورگان نشان می‌دهد خاک زمین بسیار قدیمی‌تر از تصور دانشمندان است. در واقع این خاک قبل از تشکیل گلسنگ‌ها و درختان وجود داشته و مشابه خاک مریخ است.

کیهان کلهر کنسرت رایگان برگزار می‌کند