دلار بانکی ۴ ریال گران شد

کیهان کلهر رکورد زد
طبق اعلام بانک مرکزی امروز قیمت دلار بانکی 4 ریال افزایش قیمت داشته و به قیمت 3 هزار و 203 تومان و 5 ریال رسید.

کیهان کلهر رکورد زد

oxin channel