بازی‌های کودکانه قدرت‎طلبی یا حفظ اهداف اصلاحات؟

کیهان:آرای قالیباف نصف روحانی هم نیست/ آرای رئیسی نسبت به قالیباف در حال رشد است
سید جمشید اوشال*

کیهان:آرای قالیباف نصف روحانی هم نیست/ آرای رئیسی نسبت به قالیباف در حال رشد است