افزایش 22 درصدی سهم در آمدهای عمومی استان

کیفیت هوای ارومیه در شرایط ناسالم

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

امسال سهم درآمدهای عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به مدت مشابه پارسال 22 درصد افزایش یافته است.

کیفیت هوای ارومیه در شرایط ناسالم