از توجه آمریکا به اقتصاد مقاومتی تا قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران/ پربازدیدهای ۱۳دی

کپسول جدیدی که می‌تواند جای تزریق انسولین را بگیرد
در ۱۳دی ماه، سخنان مقام معظم رهبری درباره چرایی پیشرفت آمریکا در حوزه اقتصاد پربازدیدترین خبر بود.

کپسول جدیدی که می‌تواند جای تزریق انسولین را بگیرد