لوح و تندیس کارآفرین برتر نصیب آرد زر شد

کودکان ایلامی در غم آتش‌نشانان وطن
در مراسم تجلیل ازکارآفرینان برتر استان البرز، مدیر کارخانه آرد زر به عنوان کارآفرین برتر معرفی شد.

کودکان ایلامی در غم آتش‌نشانان وطن