ساختار اقتصاد ایران چگونه اصلاح می‌شود؟

کنسرت گروه هیرون در برج آزادی
مهدی پازوکی، اقتصاددان می‌گوید: زمانی می‌توانیم به اصلاح ساختارهای اقتصادی امیدوار باشیم که خود دولت‌ها عرصه بنگاه‌داری و دخالت در اقتصاد را رها کنند؛ وگرنه اصلاح ساختار اقتصادی در ایران ناممکن است.

کنسرت گروه هیرون در برج آزادی