تجلیل وزیر نیرو از مدیرعامل برق لرستان

کنترل مواد غذایی وارداتی از مهم ترین برنامه سازمان غذا و دارو است
مهندس چیت چیان وزیر محترم نیرو در آئین خدمات رسانی آب و برق روستاهای بالای 10 خانوار از فریدون خودنیا مدیرعامل برق لرستان تقدیر و تجلیل کرد.

کنترل مواد غذایی وارداتی از مهم ترین برنامه سازمان غذا و دارو است