مواد غذایی سنتی، سه برابر صنعتی، آلودگی دارند

کنایه توئیتری معاون دولت اصلاحات به سعید مرتضوی؛ دست چپ‌ات دقیقا کهریزک است، نگاه کن ثواب دارد
ایسنا نوشت: وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میزان آلاینده‌های مواد غذایی صنعتی را 7 درصد و میزان آلاینده‌های مواد غذایی سنتی را 20 درصد افزود و گفت: ما انتظار داریم دستگاه قضایی پرونده‌های این حوزه را بررسی و احکامی که صادر می‌کند، احکام بازدارنده باشد.

کنایه توئیتری معاون دولت اصلاحات به سعید مرتضوی؛ دست چپ‌ات دقیقا کهریزک است، نگاه کن ثواب دارد

ارتقا اندروید