این استقلالی معتقد است ماندن رحمتی به ضرر منصوریان است!

کنایه اینستاگرامی عارف به سیاسیون و سخنوران وحدت‌شکن
مجید نامجومطلق مربی و بازیکن اسبق استقلال معتقد است ادامه همکاری بین علیرضا منصوریان و سیدمهدی رحمتی، به استقلال لطمه می‌زند.

کنایه اینستاگرامی عارف به سیاسیون و سخنوران وحدت‌شکن