رسالت های خبرنگار، جامعه اطلاعاتی و قداست قلم

کمیته امداد در جناح بندی های سیاسی ورود نمی کند
فردین مصطفایی مدرس دانشگاه و روزنامه نگار با ارسال یادداشتی به خبرآنلاین ضمن تبریک روز 17 مرداد به عنوان روز خبرنگار بر اهمیت جایگاه خبرنگار و فعالیت های اطلاع رسانی در مناسبات ملی و بین المللی، مروری بر اهمیت موضوع، شناخت چالش های فرارو و ارائه چشم اندازهای مناسب در این راستا پرداخته است.

کمیته امداد در جناح بندی های سیاسی ورود نمی کند