باغ نگارستان از این هفته رنگ و بوی نگارگری می‌گیرد

کمک گرفتن از لیزر برای تشخیص سلامت تایرهای خودرو
افتتاحیه دهمین دوسالانه ملی نگارگری ایران شنبه 27 آذرماه جاری در باغ نگارستان برگزار می‌شود.

کمک گرفتن از لیزر برای تشخیص سلامت تایرهای خودرو