داعش مسئولیت انفجار دمشق را برعهده گرفت

کمپینی برای انتخاب یک شهردار غیرسیاسی از جامعه علمی
مهر نوشت: منابع خبری اعلام کردند که داعش مسئولیت انفجار در محله الزهراء در حمص و منطقه زینبیه را بر عهده گرفته است.

کمپینی برای انتخاب یک شهردار غیرسیاسی از جامعه علمی