۲ جوابیه دولت به گزارش‌های خلاف واقع روزنامه وطن امروز و خبرگزاری فارس

کمتر از ۱۰روز دیگر؛ زاینده‌رود پر آب می‌شود
دفتر سخنگو و دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت به ابهامات مندرج در روزنامه وطن امروز و یک مطلب خبرگزاری فارس پاسخ داد.

کمتر از ۱۰روز دیگر؛ زاینده‌رود پر آب می‌شود