تمجید “ماریا دوتسنکو ” نماینده سازمان ملل از اتوبوس آموزشی “شهرمون”

کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور
رئیس مرکز اطلاعات همگانی سازمان ملل متحد در بازدید از کارگاه آموزشی سیار سازمان، طرح اتوبوس “شهرمون” سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری را یک طرح بی نظیر در جهان عنوان کرد.

کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور