عدم پرداخت اجاره بهاء موقوفات سبب دین شرعی است

کمبود نیروی انسانی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اراک
سرپرست اداره اوقاف بروجرد از اعتبار 10 میلیارد ریالی برای آزاد سازی حریم امامزاده جعفر(ع) خبر داد.

کمبود نیروی انسانی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی اراک