چرخ راننده ها از فقر می چرخد / تن های خسته و جیبهای بی آتیه!

کمبود اعتبار از مهمترین مشکلات پروژه‌های راهسازی در استان اردبیل
با توجه به نرخ بالای بیکاری و نبود مراکز صنعتی کافی در استان، مسافرکشی در الویت شغلی جوانان ماست.با این هجوم اجباری وضعیت رانندگان درون‌شهری خرم‌آباد روز به روز بغرنج تر می شود. این توده نیاز به حمایت دارند و گاه شاهد جر و بحث و مشاجره های آنان نیز هستیم.

کمبود اعتبار از مهمترین مشکلات پروژه‌های راهسازی در استان اردبیل