فیلم | سیطره ارتش سوریه بر مرزهای اردن در عملیات صحرای السویداء

«کمالی» و «تبرایی» نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ شدند
عملیات صحرای السویداء به پایان رسید و از این پس ارتش سوریه به صورت کامل بر تمام مرزهای سوریه با اردن سیطره یافته است.

«کمالی» و «تبرایی» نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ شدند