حضور زنان در ورزشگاه آزادی شایعه است؛ خانم‌ها بلیت بازی با سوریه را نخرند

کمالوندی:بازدید آژانس‌انرژی‌اتمی از اماکن نظامی ایران داستان‌سرایی است
بلیت‌فروشی بازی تیم‌های ملی ایران و سوریه آغاز شده است.

کمالوندی:بازدید آژانس‌انرژی‌اتمی از اماکن نظامی ایران داستان‌سرایی است