ستارگان خارج از دید دنیای فوتبال (95/08/20)

کلینتون: آمریکا عمیق تر از آنچه فکر می کردیم دچار شکاف است

زمان دریافت خبر: جمعه ۲۱ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۰۱:۲۹

منبع خبر:

طبقه بندی:

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

کلینتون: آمریکا عمیق تر از آنچه فکر می کردیم دچار شکاف است

دانلود مستقیم تلگرام فارسی