سومین جلد از سری کتاب‌های دکوپاژ مرجع منتشر شد

کلینتون: آمریکا باید الکترال‌کالج را کنار بگذارد
کتاب «دکوپاژ مرجع ۳» نوشته کریستوفر کنورتی با ترجمه محمد ارژنگ توسط نشر چتر روانه بازار کتاب شده است.

کلینتون: آمریکا باید الکترال‌کالج را کنار بگذارد