سپاهان بازیکن عراقی خرید

کلیدواژه هجمه به سپاه از زبان سردار شریف/ سپاه نگاه کاسبکارانه ندارد/ این حرکات نخ‌نما شده است
مهاجم تیم ملی عراق رسما به تیم فوتبال سپاهان پیوست.

کلیدواژه هجمه به سپاه از زبان سردار شریف/ سپاه نگاه کاسبکارانه ندارد/ این حرکات نخ‌نما شده است