تصادف دو قطار در ایستگاه متروی طرشت/ هنوز تعداد مصدومان مشخص نیست

کلاهبرداری تلفنی به اسم برنامه دورهمی
مهر نوشت: در حالی که قطار مسیر طرشت به سمت فرهنگسرا در ایستگاه توقف کرده بود و هنوز درهای قطار باز نشده بود، قطار دیگری از پشت و با سرعت به این قطار کوبید.

کلاهبرداری تلفنی به اسم برنامه دورهمی