اهالی «پایتخت» به تهران می‌آیند

کلاهبرداری به اسم کمک به درمان عماد؟/ وزارت بهداشت: مردم مراقب شیادان باشند، درمان عماد رایگان است
ضبط سریال «پایتخت ۵» در شمال کشور به پایان رسید.

کلاهبرداری به اسم کمک به درمان عماد؟/ وزارت بهداشت: مردم مراقب شیادان باشند، درمان عماد رایگان است