آزادراه نداریم، آب نداریم، در حوزه انرژی هم حال مساعدی نداریم

کلاسهای فرسوده فارس با زمین لرزه 4 ریشتری فرومیریزد
«خبرجنوب» نوشت: عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که فارس در سه حوزه راه، آب و انرژی، شرایط مساعدی ندارد گفت: متاسفانه در این استان آزادراه نداریم و با بحران کم آبی نیز مواجه ایم همچنین با وجود نزدیکی فارس به مخازن اصلی نفت و گاز ایران، هنوز در این زمینه سرمایه گذاری های مناسبی برای جذب بهتر این منابع صورت نگرفته است.

کلاسهای فرسوده فارس با زمین لرزه 4 ریشتری فرومیریزد