صنعت زیربنای اشتغال‌زایی، قوام خانواده و کاهش جرم و جنایت است

کشف ۷ هزار عدد مواد محترقه قاچاق در اصفهان
مدیرکل زندانهای استان اصفهان گفت: گردش چرخ صنعت موجب اشتغالزایی، قوام خانواده و در نتیجه کاهش جرم و جنایت در کشور میشود، در عین حال با کاهش بیکاری و فقر از ورود افراد به زندانها جلوگیری میشود.

کشف ۷ هزار عدد مواد محترقه قاچاق در اصفهان