بازدید پرویز تناولی از موزه صلح/ الان فهمیدم چرا کیارستمی اصرار بر دیدن این نمایشگاه داشت

کشف گورهای پلکانی در یک گورستان ایرانی / عکس
پرویز تناولی در بازدید از موزه صلح جانبازان شیمیایی گفت: «این نشان از روح بزرگ شما جانبازان است که بی‌کینه در باره حوادث جنگ روایتگری می‌کنید.»

کشف گورهای پلکانی در یک گورستان ایرانی / عکس