چهره یک مرد روی شن‌های صحرایی در آفریقا

کشف خمره‌ای ۷۰۰ ساله در شهرستان بیجار
شکل‌گیری چهره یک مرد روی تپه‌های شنی صحرای «نامیب»، یکی از قدیمی‌ترین صحراهای جهان نظر مردم را به خود جلب کرده است.

کشف خمره‌ای ۷۰۰ ساله در شهرستان بیجار

واتساپ جی بی