سوریه قواعد درگیری با دشمن صهیونیستی را تغییر داد

کشفیات قاچاق به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید
واحدمرکزی خبر به نقل از الاخبار نوشت: درگیری میان اسرائیل و سوریه دیگر با تحولات میدانی و سیاسی در صحنه سوریه متناسب نبود. این مهمترین نتیجه گیری ها پس از تصمیم رهبری سوریه به مقابله با جنگنده های دشمن صهیونیستی است.

کشفیات قاچاق به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید