کاهش سود بانکی،پول های مردم را به سمت کدام بازارها هدایت می کند؟

کشته شدن دو قاچاقچی بین المللی در آب های دریای عمان
دنیای اقتصاد نوشت:در حالی که طی سال‌های اخیر نرخ بالای سود بانکی مجال رقابت را از سایر مقاصد سرمایه‌گذاری گرفته بود، کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند اقدامی برای حرکت نقدینگی تازه به سمت سایر بازارها باشد.

کشته شدن دو قاچاقچی بین المللی در آب های دریای عمان