اعلام نمایش‌های تئاتر شهر در فروردین و اردیبهشت سال ٩٦

کسری تجاری آمریکا به اوج رسید
اسامی 9 نمایش که فروردین و اردیبهشت سال آینده در تالار‌های مختلف تئاتر شهر روی صحنه می‌روند، اعلام شد.

کسری تجاری آمریکا به اوج رسید