هافبک استقلال به نساجی پیوست

کسب مقام چهارم مشتری مداری از سوی دانشگاه علوم پایه زنجان
هافبک پیشین تیم استقلال با عقد قراردادی یک ساله راهی تیم دسته اولی نساجی شد.

کسب مقام چهارم مشتری مداری از سوی دانشگاه علوم پایه زنجان