برنامه های اداره ارشاد اسلامی تالش برای سالروز ٩ دی

کسب مقام قهرمانی دو دانشجوی گیلانی در رقابتهای روئینگ و آبهای آرام دانشجویان کشور
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تالش، برنامه های فرهنگی و هنری این اداره را به مناسبت یوم الله نهم دی بیان کرد.

کسب مقام قهرمانی دو دانشجوی گیلانی در رقابتهای روئینگ و آبهای آرام دانشجویان کشور