منتخبی از آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر به نمایش درمی‌آید

کسبه طبقه ۱۲ پلاسکو به پلیس آگاهی احضار شدند
منتخبی از آثار ایرانی و خارجی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران به‌نمایش درمی‌آید.

کسبه طبقه ۱۲ پلاسکو به پلیس آگاهی احضار شدند