خدمات دهی گسترده شهرداری سقز با شروع فصل گرما

کریمی در راه سیمئونه یا مارادونا؟
معاون خدمات شهری شهرداری سقز با اشاره به شروع فصل گرما اظهار داشت: واحدهای این معاونت در راستای خدمت رسانی مناسب تر به شهروندان با جدیت اهداف خود را در حوزه های مختلف دنبال می کند که می طلبد شهروندان نیز همکاری لازم با نیروها شهرداری داشته باشند.

کریمی در راه سیمئونه یا مارادونا؟