رتبه برتر کنکور علوم تجربی: عاشق پروازم و می‌خواهم خلبان شوم

کره‌شمالی یک موشک میان‌برد دیگر آزمایش کرد
یکی از برگزیدگان رشته علوم تجربی در کنکور سراسری امسال از آرزویش برای هدایت هواپیما می‌گوید و در عین حال تاکید دارد که پزشک خواهد شد.

کره‌شمالی یک موشک میان‌برد دیگر آزمایش کرد