مفقودان طوفان دریایی بوشهر به 6 نفر رسید/ اولین جسد پیدا شد

کرانچار: کسی انتظار معجزه نداشته باشد
میزان نوشت: استاندار بوشهر از مفقود شدن شش نفر در پی طوفان دریایی در دیر خبر داد.

کرانچار: کسی انتظار معجزه نداشته باشد