دولت‌آبادی خبر داد: صدور ۸ فقره کیفرخواست جرایم امنیتی

کدخدایی: درصورت خروج از برجام، آمریکا بازنده خواهد بود
دادستان تهران از صدور هشت فقره کیفرخواست درمورد جرایم امنیتی خبر داد که یکی از کیفرخواست‌ها مربوط به یکی از متهمان ضدانقلاب خارج‌نشین است.

کدخدایی: درصورت خروج از برجام، آمریکا بازنده خواهد بود