واکنش کارشناس حقوق بین‌الملل به اظهارات ضدایرانی نیکی‌هیلی

کدام کشور مقصد اولین سفر خارجی آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان ‌رئیس‌جمهور بود؟
رضا نصری کارشناس حقوق بین الملل و عضو موسسه عالی مطالعات بین المللی ژنو، به اظهارات ضد ایرانی نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل واکنش نشان داد.

کدام کشور مقصد اولین سفر خارجی آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان ‌رئیس‌جمهور بود؟