مدافع محبوب آبی‌ها از امروز در تمرینات

کدام کشورها در برابر نفت ارزان دوام می‌آورند؟
پژمان منتظری از امروز در تمرینات استقلال شرکت خواهد کرد.

کدام کشورها در برابر نفت ارزان دوام می‌آورند؟