استاندار گیلان: می خواهیم گیلان را به عنوان استان دانش بنیان معرفی کنیم

کدام نمایندگی های بیمه در نوروز فعال هستند؟
استاندار گیلان: در تلاشیم تا سال ٩٦ استان گیلان را به عنوان استان دانش بنیان معرفى کنیم.

کدام نمایندگی های بیمه در نوروز فعال هستند؟