کشف گورهای پلکانی در یک گورستان ایرانی / عکس

کاپیتان پرسپولیس در بازی با سوریه خداحافظی کند!
تسنیم نوشت: سفال‌های دوره تاریخی ساسانی و اشکانی، اشیاء مفرغی و تعداد معدودی سفال متعلق به عصر آهن در گورستان باستانی اسب ریسه استان گیلان کشف شد.

کاپیتان پرسپولیس در بازی با سوریه خداحافظی کند!