کاظم صدیقی: برخی فکر می‌کردند که سازش با آمریکا و انگلیس می‌تواند سبب ارزانی شود

کاپیتان تیم‌ملی یک قدم دیگر تا استقلال
تسنیم نوشت:امام جمعه موقت تهران گفت: همه در جریانات اخیر دیدند که سازش با آمریکا و انگلیس راه‌حل مشکلات نیست.

کاپیتان تیم‌ملی یک قدم دیگر تا استقلال