زنجان، میزبان سومین دوره توانمند سازی داوران مسابقات قرآن، عترت و نماز استان

کاهش20 درصدی مصرف سوخت در مرغداری‌های گوشتی استان زنجان
مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان از برگزاری سومین دوره توانمند سازی داوران مسابقات قرآن،عترت و نماز استان های سراسر کشور در اسفند ماه سال جاری در استان زنجان خبر داد.

کاهش20 درصدی مصرف سوخت در مرغداری‌های گوشتی استان زنجان