مجهز شدن ۳۷ شهر کشور به سامانه فاضلاب در دولت یازدهم

کاهش ۷۱درصدی غرق‌شده‌ها در سواحل مازندران
وزیر نیرو به تلاش جدی دولت یازدهم در توجه به محیط زیست اشاره و گفت: در دولت یازدهم، ۳۷ شهر کشور به سامانه فاضلاب مجهز شده اند.

کاهش ۷۱درصدی غرق‌شده‌ها در سواحل مازندران